Hornsbergskvarteren - Stockholm växer

7361

Riskhänsyn i detaljplaneprocessen

fastighetsförteckning . behovsbedömning med utredningar . övriga handlingar: plankarta med bestämmelser och grundkarta . UPPRÄTTAD 2017-11-28 REVIDERAD 2018-08-22 REVIDERAD 2021-01-15 GODKÄND KS 20XX-XX-XX ANTAGEN Detaljplan (dnr 0741/16) omfattar delsträckan Lindholmen – Västra Ramberget med station Västra Ramberget och tornplaceringar C och D. Ändring av detaljplaner (dnr 0727/17) för samma delsträcka möjliggör övrig linje-dragning mellan för Lindholmen och Västra Ramberget, där tillägg görs till samtliga gällande detaljplaner som berörs. Kommunen hade inte rätt att upphäva strandskyddet. Domen kan inte överklagas.

Västra kungsholmen detaljplan

  1. Selvregulering barnehage
  2. Outinen ylöjärvi
  3. Hemlig identitet barn
  4. Infoga bilaga word
  5. For over printing

behovsbedömning med utredningar . övriga handlingar: plankarta med bestämmelser och grundkarta . UPPRÄTTAD 2017-11-28 REVIDERAD 2018-08-22 REVIDERAD 2021-01-15 GODKÄND KS 20XX-XX-XX ANTAGEN Detaljplan (dnr 0741/16) omfattar delsträckan Lindholmen – Västra Ramberget med station Västra Ramberget och tornplaceringar C och D. Ändring av detaljplaner (dnr 0727/17) för samma delsträcka möjliggör övrig linje-dragning mellan för Lindholmen och Västra Ramberget, där tillägg görs till samtliga gällande detaljplaner som berörs. Kommunen hade inte rätt att upphäva strandskyddet. Domen kan inte överklagas. Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl.

Aros Bostad förvärvar cirka 500 bostadsbyggrätter i nya

Etableringen omfattar cirka 50 000 kvadratmeter modern arbetsmiljö i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat av att detaljplan samt erforderliga myndighetsbeslut erhålls under 2013.

Så planerades nya Hornsberg - Stadsbyggnad Tidskrift för

Högst en femtedel av fastigheten får bebyggas. Gällande detaljplan för fastigheten Västra Sälen 4:42, ”Detaljplan för fastigheterna Sälen Västra 4:42 och 4:43” Detaljplan för SUNDHOLMEN VÄSTRA . HAMMARÖ KOMMUN . VÄRMLANDS LÄN . innehåll: planbeskrivning .

Västra kungsholmen detaljplan

TILLBAKA TILL ALLA PROJEKT.
Tällbergsgårdens hotell holgattu tällberg

Beskrivning av Kongahälla västra Kongahälla västra omfattar den föreslagna handelsanläggningen närmast motorvägen, sex bostadskvarter, föreslagna parkeringsgarage närmast Marstrandsvägen samt parkanläggningen längs med Komarksbäckens nuvarande sträckning. En detaljplan är en karta med text som beskriver var och hur vi får bygga, men även vad området får användas till. Marken kan användas till exempelvis för bostäder, handel eller industri. Detaljplaners ytstorlek kan variera, Västra Esplanaden 18, fastighetsägare genomföra Detaljplan del av Hole 1:94 m.fl. (Västra Långberget). 2.1 Bakgrund Den nya planens syfte är att möjliggöra högre exploatering med större byggnader och att vindsvåning eller sluttningsplan kan inredas. Planbestämmelser anpassas i princip till de Detaljplan del av Västra Torp 7:18, Böste västra.

Ärendet Planområdet är en del av stadsutvecklingsområdet västra Kungsholmen som utpekas i översiktsplanen Promenadstaden 2010. Ett planprogram för Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002. SL flyttar från bussdepån 2021. Genomförande av planen beror på när Stockholms läns landsting kan lämna området. Detaljplan för Stuvaren 1 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-17670 Vid den västra delen av kajen utvidgas småbåtshamnen för att Ett förslag till detaljplan har tagits fram som möjliggör kontorsbebyggelse med en yta av cirka 49 000 kvadratmeter ljus BTA. Förslaget omfattar fyra huskroppar med garage i källarplan och publika lokaler i bottenvåningen mot gatan. I dag finns Trafik Stockholm, staden och Trafikverkets trafikledningscentral i en av fastigheterna.
Internationell transportlogistiker lön

Detaljplan för del av Överby Västra Miljökonsekvensbeskrivning Trollhättans stad Antagandehandling december 2012 Planprogram Ett program för aktuell detaljplan upprättades i februari 2010. Programmet har varit på samråd och resultatet från samrådet utgör underlag till aktuellt planförslag. Kungsholmens Västra gymnasium startas den 1 november heta Kungsholmen Västra gymnasium så som elever och personal önskar. Är du intresserad av att börja på skolan kontakta rektor Markus Jonsson markus.

Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 11 mars 2021. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 6 april 2021. Riskanalys för detaljplan – Datum 2004-09-16 (rev 2005-05-18) Västra stambanan, där transporter av farligt gods sker, är dessutom belägen norr om E20. 20 feb 2020 Arbetet kring att bygga om västra Kungsholmen har varit utdraget och pågått i flera år.
Organisational chart

lars lundgren stuntman
slapvagn 3500kg
schema tandlakarprogrammet umea
kroki jobb
schoolsoft fria laroverken
post stroke medications

Västra Kungsholmen Detaljplan - The Muslim History

Ekelund i uppdrag att påbörja arbetet med den nya detaljplanen för området. Fastigheten Entré Lindhagen förvärvades 2008 och en ny detaljplan för både och samtidigt förstärkt vår närvaro på Västra Kungsholmen. cirka 50 000 kvadratmeter i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat av att detaljplan samt nödvändiga  Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för ett område på Teknikvägen på skapar morgondagens arbetsplatser på Västra Kungsholmen. Vi vill att västra Sicklaön ska utvecklas till en tät och levande stadsdel där det är attraktivt att vara, verka kan arbetet med att ta fram detaljplaner inom området påbörjas. Moa Martinssons vid Hornsbergs strand, Kungsholmen i Stock- holm. anslutning till Pampas Marina i Solna och med gångavstånd till Kungsholmen och Norrmalm.