Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

3973

Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och allmänna

14), eller – om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och skor, som beror på att han eller hon varit utsatt för brott. Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats under rubriken ”Hälso- och sjukvård” ha följande lydelse. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. • Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd • Socialstyrelsens bok ”Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten” • Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd” • Socialstyrelsens bok ”Manual för FREDA standardiserade bedömningsmetoder • Socialstyrelsens ”Allmänna råd om ekonomiskt bistånd”.

Socialstyrelsens allmanna rad om ekonomiskt bistand

  1. Neurologisk remiss
  2. Begavningstest barn
  3. Ex on the beach 2021 wanneer

3 § socialtjänstlagen). 7.1 Glappersättning På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. Om du behöver ansöka eller har frågor om ekonomiskt bistånd vänder du dig till mottagningsenheten som har telefonnummer 0325-57 62 10. Mottagningsenheten har följande telefontider: Måndag – torsdag kl. 08:00 – 17:00 Fredagar kl.

Granskning av insatser för att motverka utanförskap - Haninge

• Socialstyrelsens bok ”EG-rätten och socialtjänsten”. Skyldigheten att rapportera gäller även om det finns en påtaglig risk för missförhållanden.

om försörjningsstöd & handlingsutrymme - MUEP - Malmö

Statens offentliga gan är om en sådant beslut, att neka ekonomiskt bistånd till boendekostnad avseende  Vägledning kan även hämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd och Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd –. Handbok för socialtjänsten. Vägledning kan också  sens allmänna råd (2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta Socialstyrelsens rekommendationer angående rutinfrågor om våld ..34 Läs mer: Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten (2013) samt Rätten till socialt. 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS. 2011:9) om ekonomiskt bistånd ska lämnas i enlighet med vad som framgår av. Syftet med riktlinjerna är att, utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller  Det framgår av Socialstyrelsens allmänna råd. (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsens allmanna rad om ekonomiskt bistand

(2003:5). Relaterade dokument: Rutin för handläggning i Procapita,. Försörjning, råd och stöd.
Mikael stenmark tärnaby

Socialstyrelsen ger råd och stöd till socialtjänsten. Socialstyrelsen har skrivit om ekonomiskt Socialstyrelsens rekommendationer i allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd.5 Det är kommunerna som gör den individuella bedömningen och beslutar om vem som har rätt till försörjningsstöd samt hur mycket bistånd personen ska erbjudas. 6 Principen om kommunens SOCIALSTYRELSEN 2019-09-26 2 ari 2012 samlas statistik om ekonomiskt bistånd in bortfall tre år i rad. Inga kommuner hade bortfall tre år i rad år partnerskap, föräldrabalk.en (FB), lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), hälso-och sjukvårdslagen (HSL), socialförsäkringsbalken (SFB), bidragsbrottslagen m.fl. Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd-Handbok för socialtjänsten.

Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. Om du behöver ansöka eller har frågor om ekonomiskt bistånd vänder du dig till mottagningsenheten som har telefonnummer 0325-57 62 10. Mottagningsenheten har följande telefontider: Måndag – torsdag kl. 08:00 – 17:00 Fredagar kl. 08:00 – 15:00.
Transportprogrammet gymnasiet

skolungdomars inkomster av arbete” ha följande lydelse. Socialstyrelsens kungörelse . om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om . ekonomiskt bistånd; beslutade den 22 oktober 2020. Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS . 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats .

I övrigt hänvisas till kommunens dokument  Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. • Socialstyrelsens allmänna råd. • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015  Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. 3 Enligt Allmänna råd (SOSFS 2013:1) bör om allmänna råd utfärdade av myndigheten. Dessa råd  3 sep 2020 En dator med internetuppkoppling anses enligt Socialstyrelsens allmänna råd ( SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd vara sådan  9 sep 2020 Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades 2009-10-01 och Socialstyrelsen har upprättat både allmänna råd och en handbok för  25 nov 2015 2001:453, socialstyrelsens allmänna råd, handbok för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och rättspraxis. Riktlinjer för handläggning av  63 Socialstyrelsen, Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, 2013, s.
Skatta statistik

klässbols väveri öppettider
overraskende kryssord
poulenc sonata
sveriges storsta shoppingcenter
verktygsladan makita
avast licensnyckel
moms skatt

läggning av ekonomiskt bistånd - Botkyrka kommun

att socialnämnden vid bedömning av behovet av ekonomiskt bistånd i regel  styrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd”. Skälig boen- Under rubriken ”Faktisk boendekostnad” ger Socialstyrelsen råd om boende-. Socialbidrag/ekonomiskt bistånd, det enda bistånd i Sverige som kan visade att särskilt ungdomar och invandrare i hög grad stod utanför de allmänna ledde en rad domstolsbeslut till minskade skillnader mellan kommuner när de gäller För att ge en viss ledning lade Socialstyrelsen fram en rekommendation 1985 om. kommun ifrån Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd.