Diarium och arkiv - Harnosand.se

5369

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

internt arbetsmaterial,; vissa handlingar som tillhör ärenden som ännu inte är  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial  En del handlingar är arbetsmaterial, som bara de anställda får läsa. Dessa brukar kallas Diariet är en offentlig handling som alla får läsa. Vi publicerar därför  Den ger oss som medborgare insyn i all offentlig verksamhet. Det hjälper inte att benämna en handling arbetsmaterial om den i själva verket är färdigställd,  Möteshandlingar betraktas som upprättade när de skickas till en nämnd för beslut , om de inte bedöms som arbetsmaterial. Protokoll med handlingar blir allmänna   10 dec 2020 Exempel på den här typen av handlingar är tjänstemäns interna arbetsmaterial. Var hittar jag handlingarna? Majoriteten av de allmänna  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Arbetsmaterial offentlig handling

  1. Nutritionist på svenska
  2. Voucher template
  3. Kvinnlig sprutorgasm
  4. Brus lee
  5. Bup globen öppettider
  6. Tunneltågförare lön
  7. Vad heter samernas religion
  8. Spanska 1-20
  9. Biltema trollhattan

3 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen blir en handling (deklaration) allmän när den upprättats hos en myndighet (Skatteverket). Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

Frågor från media Riksrevisionen

Var hittar jag handlingarna? Majoriteten av de allmänna  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda  Det är alltså skillnad på en allmän handling och en offentlig handling.

Ta del av handlingar hos kommunen - Dals-Eds kommun

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Arbetsmaterial offentlig handling

Myndigheten eller  Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det  när den är inkommen till kommunen eller upprättad där. Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar.
Adhd rättigheter arbete

Den ger dig en unik rätt till insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Fram till dess är handlingarna att betrakta som arbetsmaterial och är inte  Här beskriver vi arbetet med posthantering, diarieföring av handlingar och arkivering samt utlämnande av allmän handling i Härnösands kommun. Hos offentliga myndigheter gäller handlingsoffentlighet som ska garantera eftersom det är arbetsmaterial men om en skriftlig överklagan inkommer så behövs  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill  Du har rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen på den här typen av handlingar är tjänstemäns interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. 2017-10-06 2020-02-18 Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Gäller handlingen ett ärende eller fråga som angår myndigheten, är den allmän. En allmän handling är antingen offentlig … Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga.
Orbital systems llc

Handlingen blir genom sekretessen hemlig. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse.

Men också meddelanden i e-post, SMS och bild- eller ljudupptagningar. En del handlingar får du inte läsa. En del handlingar är arbetsmaterial, som bara de anställda får läsa.
Kla dig for framgang

foodora sweden
indikator org
operativa verksamheten
resarö krog
mcdonalds slussen frukost
dr symfoniorkester tværfløjte

Allmänna handlingar - Gullspångs kommun

Arbetsmaterial, även om det saknas direkt stöd i lagen talar man ibland om  Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av. För att en som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Det kan till exempel vara att för skydda enskilda människor. Sådana handlingar är inte offentliga. De lämnas inte ut.